Władze

Władze

Fundator: Emilian Prałat


Kadencja 2019-2023

Rada Fundacji:

Przewodniczący:  Piotr Chłapowski

Zastępca Przewodniczącego: Krzysztof Chłapowski

Sekretarz: Marcin Górski


Zarząd Fundacji:

Prezes Zarządu: Emilian Prałat (bonumadipisci@gmail.com)

Zastępca Prezesa: Stanisław Chłapowski

Sekretarz: Henryka Kalwajtys-Wasielica