RENOWACJA TABLIC ORGANICZNIKÓW

RENOWACJA TABLIC ORGANICZNIKÓW

 

7 listopada 2019 z inicjatywy dra Emiliana Prałata, Fundacja “Bonum adipisci” – Dążyć do dobra, włączyła się w projekt renowacji tablic pamiątkowych wielkopolskich lekarzy organiczników – Karol Marcinkowskiego, Franciszka Chłapowskiego i Aleksandra Koncewicza. Tablice pamiątkowe dwóch pierwszych lekarzy znajdują się w murze okalającym kościół św. Wojciecha w Poznaniu. Upamiętniają dwóch wybitnych Wielkopolan, których groby zostały zniszczone w czasie II wojny światowej. Grób Koncewicza do dnia dzisiejszego znajduje się na nekropolii Chłapowskich w Rąbiniu.

Prace obejmują gruntowną renowację tablicy Marcinkowskiego i nagrobka Koncewicza. W odniesieniu do płyty komemoratywnej Chłapowskiego planowane jest wykonanie – ze względu na stopień zniszczenia – nowej na wzór istniejącej, a zarazem przeniesienie historycznej do Krypty Zasłużonych Wielkopolan. 

W dniu 19 grudnia odbyło się spotkanie członków Zarządu Fundacji dra Emiliana Prałata i Stanisława Chłapowskiego z prorektorem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prof. dr hab. Michałem Musiałem, w trakcie którego Alma Mater dwóch wspomnianych lekarzy zaproszona została do współpracy, której efektem ma być odnowienie tablic wszystkich trzech organiczników. Uzyskaliśmy deklarację  Firmy BIOFARM dotyczącą wsparcia inicjatywy odnowienia tablicy Marcinkowskiego, za co już teraz jesteśmy niezmiernie wdzięczni 

25 lutego 2020 roku uzyskaliśmy stosowne pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków na prace przy tablicach dwóch wspomnianych lekarzy. Mamy również pozwolenie na prace przy grobie Aleksandra Koncewicza.

Wszystkich, którzy chcą wesprzeć dzieło renowacji tablic Karola Marcinkowskiego i Franciszka Chłapowskiego  uprzejmie prosimy o darowizny na konto 81 1140 2004 0000 3402 7900 6405 z dopiskiem „tablice organiczników”. Po zakończeniu prac na okolicznościowej tablicy znajdzie się imienna lista Darczyńców. Potrzebujemy około 30.000,00 złotych. Wspólnymi siłami możemy jednak odnowić to wyjątkowe miejsce.