Upamiętnianie

Upamiętnianie

Wielkopolska ma wielu bezimiennych lub zapomnianych bohaterów. Fundacja jako jeden z celów stawia sobie przypominanie ich biografii, czynów i spuścizny. By jednak świadomość ich istnienia mogła nabrać również namacalnego charakteru, chcemy fundować elementy komemoratywne (pamiątkowe tablice, płyty, epitafia, pomniki), które staną się miejscami nie tylko trwania pamięci, ale także budowania wokół nich tożsamości lokalnych społeczności.