Wspieramy i publikujemy

Wspieramy i publikujemy

 

Jednym z celów statutowych Fundacji jest utrwalanie pamięci o materialnym i niematerialnym dziedzictwie kulturowym, roli ziemiaństwa w kreowaniu życia umysłowo-kulturalnego na przestrzeni wieków, jak również działalność wydawnicza – naukowa jak i popularyzująca wiedzę. Stąd też instytucjonalne, osobiste i finansowe wsparcie przez Fundację cennych inicjatyw. Najważniejszą – za sprawą osoby Fundatora – jest seria wydawnicza Miejsca i Sztuka, która wraz z powstaniem Fundacji stała się flagowym przykładem tego, do czego dążymy. Pierwszym tomem z serii, który wsparła Fundacja jest publikacja poświęcona Wyskoci.