Tag: finanse

Pozyskane w 2024 roku środki

Pozyskane w 2024 roku środki

Fundacja nieprzerwanie zabiega o środki finansowe, które będzie mogła przeznaczyć na działalność statutową. Poniżej zamieszczamy informacje o konkursach, w których wnioskowaliśmy o środki oraz ich rezultatach:

Organizator konkursu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Książki

program: Promocja czytelnictwa

nazwa zadania: Literatura niejedno ma imię (i niejeden głos)

wartość projektu: 40.000

wnioskowana kwota dotacji: 30.000

wynik: bez finansowania


Organizator konkursu: Powiat Jarociński

program: Konkurs w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

nazwa zadania: Wzmocnienie oferty kulturalnej w powiecie jarocińskim

wartość projektu: 36.000

wnioskowana kwota dotacji: 14.400

wynik: dofinansowanie 14.400


Organizator konkursu: Powiat Kościański

program: Konkurs ofert na wykonywanie w 2024 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie promocji i ochrony zdrowia

nazwa zadania: Pudełko życia dla mieszkańca powiatu kościańskiego

wartość projektu: 3.000

wnioskowana kwota dotacji: 2.400

wynik: bez finansowania


Organizator konkursu: Powiat Kościański

program: Konkurs w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

nazwa zadania: Nocne zwiedzanie powiatu kościańskiego

wartość projektu: 4.100

wnioskowana kwota dotacji: 2.500

wynik: dofinansowanie: 2.500


Organizator konkursu: Powiat Kościański

program: Konkurs ofert na wykonywanie w 2024 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie turystyki

nazwa zadania: Wytyczenie i oznakowanie szlaku “Wielkopolskie krypty i podziemia” – etap 1

wartość projektu: 5.600

wnioskowana kwota dotacji: 2.600

wynik: dofinansowanie: 2.000


Organizator konkursu: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

program: Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2024.

nazwa zadania: Stworzenie publikacji pn. “Wielkopolskie krypty i podziemia” wraz z wydarzeniami towarzyszącymi

wartość projektu: 11.900

wnioskowana kwota dotacji: 8.100

wynik: 8.100


Organizator konkursu: Gmina Kościan

program: Konkurs w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

nazwa zadania: Wzmocnienie oferty kulturalnej w gminie Kościan

wartość projektu: 8.000

wnioskowana kwota dotacji: 6.000

wynik: przyznano 3.000


Organizator konkursu: Gmina Krzywiń

program: Konkurs w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

nazwa zadania: Stworzenie publikacji poświęconej dziejom wsi Łuszkowo

wartość projektu: 12.000

wnioskowana kwota dotacji: 9.600

wynik: 9.000


Organizator konkursu: Gmina Żerków

program: Konkurs w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

nazwa zadania: Wzmocnienie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy Żerków

wartość projektu: 10.100

wnioskowana kwota dotacji: 8.000

wynik: 8.000


Organizator konkursu: Muzeum Historii Polski

program: Patriotyzm jutra 2024

nazwa zadania: Moda staropolska i ziemiańska w ramach popularyzacji dziejów Wielkopolski i historii narodowej

wartość projektu: 30.000

wnioskowana kwota dotacji: 26.500

wynik: bez dotacji


Łączna wartość projektów: 150.600

Łączna kwota, o którą zdobyliśmy: 42.000