Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2023

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2023

W dniu 9 września 2023 roku odbyło się walne zebranie Rady i Zarządu Fundacji w związku z upływem ich pierwszej, czteroletniej kadencji. Zarząd przedstawił osiągnięcia w minionym okresie oraz zaprezentował sprawozdanie finansowe. Zgodnie ze statutem Fundacji nastąpiły wybory, w trakcie których jednogłośnie zadecydowano o powierzeniu obowiązków na kolejną kadencję wszystkim dotychczasowym członkom ciał statutowych.

Piotr Chłapowski – przewodniczący Rady

Krzysztof Chłapowski – członek Rady

Marcin Górski – sekretarz Rady

Emilian Prałat – prezes Zarządu

Maciej Badura – członek Zarządu

Michał Chłapowski – członek Zarządu

Comments are closed.