Dołącz!

Dołącz!

Zapraszamy do współpracy osoby, które przede wszystkim fascynują się tradycją ziemiańską oraz materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym.

Jeżeli chcecie Państwo nas wesprzeć, możecie to uczynić w trojaki sposób:

  • WIEDZA = PAMIĘĆ = DEPOZYT DLA KOLEJNYCH POKOLEŃ

Poszukujemy informacji, pamiątek (dokumentów, listów, akt, fotografii, zapisków etc.) związanych z ziemiaństwem wielkopolskim, szczególnie zaś z rodem Chłapowskich. Jeżeli możecie i chcecie Państwo je przekazać do zbioru, który stanie się zaczątkiem dużego archiwum i centralnego ośrodka dokumentacyjnego, prosimy o bezpośredni kontakt z którąkolwiek osobą reprezentującą Fundację.

W pierwszym rzędzie poszukujemy materiałów ściśle archiwalnych, ale również pamiątek osobistych (elementów garderoby, mebli, wyposażenia dawnych siedzib, bibliotek, książek etc.). Wszystkie one będą katalogowanie, opracowywanie i upubliczniane.

W chwili obecnej to właśnie tych elementów jest najmniej, a zarazem są najbardziej rozproszone. Od nas zależy czy uda się nam je zachować by wydobyta z nich wiedza mogła służyć kolejnym pokoleniom.

Do współpracy zapraszamy osoby prywatne, naukowców i badaczy, związki wyznaniowe, jednostki archiwalne i muzealne oraz wszystkich, których czy to zainteresowania czy charakter działalności, zbieżny jest z celami Fundacji.

  • WOLONTARIAT = DĄŻENIE DO DOBRA

Celem Fundacji jest – zgodnie z dewizą rodową Chłapowskich – dążenie do dobra. Rozumiemy je wielorako i by je osiągnąć potrzebujemy wielu rąk chętnych wspólnie działać. Działania wolontariuszowskie będą zatem powiązane z poszczególnymi zadaniami. Obejmować będą działania związane z organizacją różnych inicjatyw – i nie boimy się użyć wzorem generała własnych rąk do pracy – ale również prace koncepcyjne, projektowe, pomoc kwerendalną czy związaną z tworzeniem baz danych.

Chcemy popularyzować wiedzę, dlatego jeżeli tylko będzie to możliwe, chcemy wykorzystywać doświadczenie i umiejętności naszych sympatyków, by popularyzować naukę, wskazywać wartości, kreować postawy, budować wspólnoty oparte na zrozumieniu, tolerancji, otwartości, rzetelności i etosie pracy.

  • WSPARCIE FINANSOWE

Fundacja działa tylko ze środków Fundatora oraz dobrowolnych ofiar wnoszonych przez osoby sympatyzujące z nią. Nie prowadzimy działalności gospodarczej, dlatego to po części od Państwa zależy w jakim zakresie Fundacja będzie mogła działać. Wdzięczni będziemy za wszelkie przekazane środki – czy to finansowe czy materialne, które pozwolą budować silną i prężną Fundację. Osoby chcące wesprzeć nas finansowo prosimy o wpłaty na konto:

81 1140 2004 0000 3402 7900 6405