Uroczystości 80. rocznicy rozstrzelań mieszkańców Ziemi Kościańskiej

Uroczystości 80. rocznicy rozstrzelań mieszkańców Ziemi Kościańskiej

23 października Fundacja Bonum Adipisci zaprasza na organizowane przez nią uroczystości 80 rocznicy rozstrzelań mieszkańców Ziemi Kościańskiej, dokonane na kościańskim rynku w 1939 roku.

Szczegółowy harmonogram uroczystości o charakterze patriotyczno-religijnym na terenie gminy miasta Kościan nie będącej imprezą masową w myśl ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, upamiętniającej 80. rocznicę rozstrzelań mieszkańców Ziemi Kościańskiej w 1939 roku

23 października 2019

17:30 | Cmentarz parafialny w Kościanie, mauzoleum | zebranie uczestników uroczyści (około 150-300 osób)

 • Powitanie uczestników przez prezesa Zarządu Fundacji dra Emiliana Prałat
 • Krótkie wystąpienia przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych – marszałka województwa Marka Woźniaka, starosty kościańskiego Henryka Bartoszewskiego, burmistrza Miasta Kościana Piotra Ruszkiewicza, wójta Gminy Kościan Andrzeja Przybyły.
 • Krótkie wystąpienia gości – w zależności od potwierdzenia obecności (nie więcej jak 4 osoby)
 • Apel Pamięci dedykowanych pomordowanym mieszkańcom Ziemi Kościańskiej w latach 1939–1945;
 • Odegranie hymnu państwowego.
 • Modlitwa za poległych.
 • Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

Uroczystości na cmentarzu towarzyszyć będzie asysta honorowa (żołnierzy, rekonstruktorów oraz harcerzy, którzy wokół mauzoleum zaciągną wartę honorową z pochodniami.

18:15 | uformowanie pochodu oraz przemarsz trasą – ul. Bączkowskiego – Plac Wolności – ul. Wrocławska – Rynek (odcinek liczący 1200 metrów pokonany zostanie w ciągu 15 minut)

18:30 | zebranie uczestników uroczystości na płycie rynkowej przed ścianą rozstrzelań ratusza:

 1. Odczytanie nazwisk rozstrzelanych w 1939 roku;
 2. Minuta ciszy.

19:00 | Msza w intencji zamordowanych mieszkańców Ziemi Kościańskiej w kościele farnym

W trakcie uroczystości kwestować będziemy na rzecz renowacji nekropolii rodziny Chłapowskich w Rąbiniu.


Szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

 1. Organizatorem „Obchodów 80-rocznicy rozstrzelań mieszkańców Ziemi Kościańskiej dokonanych w 1939 roku” jest Fundacja Bonum Adipisci – Dążyć do dobra reprezentowana przez prezesa Emiliana Prałata dalej zwanego jako – organizator.
 2. Za teren imprezy uznawany jest cmentarz parafialny w Kościanie, przy al. Stanisława Koszewskiego oraz płyta rynku w Kościanie, jak również trasa przejścia przemarszu biegnąca wzdłuż ulic: ks. Bączkowskiego – Plac Wolności – ul. Wrocławska – Rynek.
 3. W uroczystości może uczestniczyć każda osoba pełnoletnia lub nieletni pod opieką osoby dorosłej w rozumieniu prawa.
 4. Uczestnik uroczystości ma obowiązek przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 5. Uczestnik uroczystości stosuje się do wszystkich poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za porządek z ramienia organizatora oraz Policję.
 6. W trakcie uroczystości jej uczestnicy korzystają tylko z jednego pasa ruchu (prawego).
 7. Zabrania się poruszania po pasach rozdzielających jezdnie.
 8. Dopuszcza się i zaleca poruszanie się chodnikami wzdłuż trasy przemarszu pochodu z cmentarza komunalnego na plac rynkowy.
 9. Uczestnicy uroczystości mają obowiązek poruszania się w uformowanej kolumnie.
 10. Kolumnę przemarszu prowadzi wyznaczona osoba w stroju identyfikacyjnym zawierającym elementy odblaskowe lub radiowóz policji, którego nie wolno wyprzedzać.
 11. Kolumnę przemarszu zamyka osoba w stroju identyfikacyjnym zawierającym elementy odblaskowe lub radiowóz policji, straży miejskiej lub straży pożarnej.
 12. Organizator ma prawo zabronić uczestniczenia w przemarszu każdemu, kogo zachowanie mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i widzów.
 13. Uczestnicy uroczystości będą poinformowaniu o bezwzględnym podporządkowaniu się decyzjom Organizatorów i służb porządkowych oraz znakom i sygnałom na drodze.
 14. Wszelkie występki uczestników uroczystości i nie stosowanie się do Regulaminu spowodują wykluczenie z imprezy.
 15. Za zachowanie uczestników na i poza terenem uroczystości organizator nie ponosi odpowiedzialności. Oznacza to, że każdy uczestnik uroczystości ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za własne zachowanie.
 16. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do uczestników imprezy oraz ich sprzętu, jak i za szkody i straty spowodowane pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich.
 17. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby wszyscy uczestnicy imprezy byli zadowoleni, jednakże każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu imprezy pod groźbą usunięcia z jej terenu.
 18. Uczestnictwo w uroczystościach jest równoznaczne z zapoznaniem się z zapisami regulaminu i przyjęciem ich do stosowania.

Organizator: Fundacja Bonum Adipisci – Dążyć do dobra

Comments are closed.