Fundacja na Szlaku Pracy Organicznej

Fundacja na Szlaku Pracy Organicznej

W dniu 7 czerwca 2023 roku, w historycznym Bazarze poznańskim zainaugurowano Szlak Pracy Organicznej, inicjatywę Urżedu Maarszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Znajdzie się na nim 14 lokalizacji – 6 w Poznaniu i 8 poza nim. Z dumą pragniemy poinformować, iż jednym z członków szlaku została Fundacja “Bonum adipisci” – Dążyć do dobra. Prezes Zarządu – dr Emilian Prałat – podpisał w trakcie uroczystości list intencyjny. Bardzo się cieszymy z tego faktu, i mamy nadzieję, że wspólnie z Pałacem Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze będziemy mogli skutecznie tworzyć społeczność wielkopolskich organiczników. Szlak ma na celu pokazanie miejsc kluczowych z historycznego znaczenia dla rozwoju idei pracy organicznej, ale zarazem zwrócić uwagę na aktualność tej idei i współczesny jej wymiar. Docelowo ma być rozbudowywany.
Wśród pierwszych jednostek, które współtworzą społeczność szlaku znajdują się:
• Fundacja „Bonum adipisci” – Dążyć do dobra
• Fundacja im. Julii Woykowskiej
• Gmina Kościan
• Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
• Miasto i Gmina Kórnik
• Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie – Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
• Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
• Muzeum Pałac w Rogalinie – Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
• Ośrodek Wiedzy o Regionie we Lwówku
• Poznańskie Centrum Dziedzictwa
• Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
Comments are closed.