Michał Chłapowski w Zarządzie Fundacji

Michał Chłapowski w Zarządzie Fundacji

W związku ze śmiercią Stanisława Chłapowskiego i wygaśnięciem Jego członkostwa w Zarządzie, w dniu 28 lutego 2023 roku odbyło się nadzwyczajne walne zebranie Rady i Zarządu. W jego trakcie gotowość podjęcia pracy w Fundacji wyraził Michał Jan Chłapowski, syn Stanisława. Jego akces do Zarządu został przyjęty jednogłośnie i z dniem 1 marca wszedł on do władz.

Cieszymy się, że w naszych szeregach pojawił się przedstawiciel młodej generacji rodziny Chłapowskich, a zarazem osoba, która podjęła zobowiązania śp. Stanisława.    

Comments are closed.