Nagroda Samorządu Województwa Wielkopolskigo

Nagroda Samorządu Województwa Wielkopolskigo

W ramach konkursu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe  w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” XXIII edycja 2022 rok, Fundacja otrzymała nagrodę w kategorii II – projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności prokulturowej – o znaczeniu kulturowym, historycznym, nawiązującym do tradycji za zrealizowanie projektu “Rewitalizacja nekropolii rodu Chłapowskich. Na drodze do Wielkopolskiego Szlaku Pracy Organicznej”. Nagroda w wysokości 9.000 zł zostanie przeznaczona na wkłady własne w projektach, które Fundacja składa w konkursach ministerialnych, wojewódzkich i samorządowych.

W trakcie uroczystej gali konkursu, nagrodę w imieniu Fundacji odebrał dr Emilian Prałat.

Comments are closed.