Sukces w konkursie dotacyjnym “Praca organiczna – dziedzictwo Wielkopolan”

Sukces w konkursie dotacyjnym “Praca organiczna – dziedzictwo Wielkopolan”

21 maja 2024 roku w Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze odbyło się posiedzenie Komisji oceniającej wnioski złożone w ramach programu „Praca Organiczna – dziedzictwo Wielkopolan”.  Członkowie Komisji oceniającej, w skład której weszli:

Marek Roman – dyrektor Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze,

Oliwia Olesiejuk – koordynatorka projektu Szlak Pracy Organicznej,

Elżbieta Barszcz – członkini Rady Programowej Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze,

Prof. dr hab. Violetta Julkowska – członkini Rady Programowej Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze,

podpisali „oświadczenia o bezstronności”, po czym zapoznali się z nadesłanymi wnioskami. W wyniku przeprowadzonych obrad Komisja oceniająca zarekomendowała wsparcie czterech programów, wśród których znalazł się wniosek Fundacji „Bonum adipisci” – Dążyć do dobra, przygotowany przez dr Emilian Prałata. Nagrodzony projekt nosi nazwę „Chłapowski wśród nas – popularyzacja życia i działalności Dezyderego Chłapowskiego”. Uzyskał on dofinansowanie w kwocie 46500 zł brutto. Ogromnie się cieszymy! Niebawem podamy szczegóły poszczególnych działań przewidzianych w ramach projektu.

12 czerwca 2024 roku dr Prałat podpisał w pałacu w Winnej Górze wspólnie z dyrektorem Markiem Romanem umowę realizacji projektu.

 

Comments are closed.